Vad kostar en elbil per mil?

I takt med att världen ständigt strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck, har elbilar snabbt blivit ett populärt alternativ till traditionella bensin- och dieseldrivna fordon.

Den stigande populariteten har fått många att ställa frågan: ”vad kostar det egentligen att köra en elbil per mil?” Svaret är dock inte så enkelt som en specifik siffra då det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Det finns olika sätt att beräkna kostnaden per mil

När man överväger kostnaden per mil för en elbil finns det huvudsakligen två sätt att närma sig frågan. Det första sättet innefattar den totala kostnaden för bilen – alltså inköpspriset samt driftskostnaderna.

Det andra sättet ser endast till den direkta kostnaden för att ladda bilen. Båda dessa perspektiv är relevanta, men de ger olika bilder av de ekonomiska kostnaderna för elbilsägare. Låt oss dyka djupare in i dessa kalkyler.

Kostnaden för att ladda elbilen

En av de mest framträdande faktorerna när man ska räkna ut priset per mil för en elbil är kostnaden för att ladda den. Denna kostnad kan variera beroende på var du bor, var du laddar din bil, och även vilken typ av elbil du har.

Elpriserna skiljer sig åt beroende på land, region och till och med tidpunkt på dygnet. I många områden kan elpriset vara lägre under nattetid jämfört med dagtid, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för elbilsägare att ladda sina bilar över natten.

När det kommer till laddningsalternativ kan det också skilja sig i pris. Att ladda hemma med egen laddbox kan i längden visa sig vara billigare än att ständigt använda offentliga laddstationer, särskilt snabbladdare som kan ta ut en premie för bekvämligheten av snabbare laddning. Effektivitet och batteristorlek spelar också en stor roll. Två elbilar kan konsumera olika mängder el per körsträcka beroende på deras effektivitet.

Om du funderar på att införskaffa dig din egna laddbox rekommenderar vi dig att du läser vidare kring vilket alternativ som kan passa dig bäst hos Laddbox24.se. Den webbplatsen har väldigt bra information på området och detta kan du använda till din fördel när du ska ta ett beslut gällande om du ska köpa en laddbox eller inte.

För att enkelt räkna ut vad det kostar att köra en elbil per mil kan du använda följande formel:

Kostnad per laddning / räckvidden (mil) = laddningskostnad per mil

Total kostnad per mil för elbilsägare

När man överväger att skaffa en elbil kan det dock vara intressant att inte bara kolla på laddningskostnaderna när man ska räkna på vad elbilen kostar per mil. Den totala kostnaden för att äga en elbil sträcker sig nämligen mycket längre än så.

Elbilar har historiskt sett varit dyrare att köpa än traditionella bensin- och dieseldrivna bilar. Men tack vare teknisk utveckling, storskalig produktion har priset på elbilar faktiskt börja sjunka under de senaste åren. Trots detta kan det initiala inköpspriset fortfarande vara en betydande investering, särskilt om man väljer en modell med större batterikapacitet eller lyxigare funktioner.

Om du vill inkludera priset för elbilen i beräkningen av kostnaden per mil måste du bestämma över hur många mil du planerar att fördela bilens kostnad. Med andra ord: hur många mil förväntar du dig att köra bilen under dess livstid?

Du kan räkna ut det totala kostnaden per mil med den initiala kostnaden för att köpa elbilen på följande sätt:

1. Börja med att räkna ut den totala kostnaden för bilen per mil

Totala inköpskostnaden för bilen / bilens livslängd i mil = kostnad för bilen per mil

2. Använd din ursprungliga formel för att beräkna laddningskostnaden per mil

Kostnad per laddning / räckvidden (mil) = laddningskostnad per mil

3. Addera dessa två värden för att få den totala kostnaden per mil

Kostnad för bilen per mil + laddningskostnad per mil = total kostnad per mil

Med detta tillvägagångssätt har du en formel som beaktar både inköpspriset för elbilen samt laddningskostnaden per mil för att ge en mer rättvisande bild av den totala kostnaden per mil.

Andra artiklar

Vad innefattar en innergårdsrenovering?

Innergårdsrenovering är en omfattande process som syftar till att förbättra och förnya innergårdar. Projektet kan omfatta markarbete, plantering och installation av nya ytor och strukturer. En renovering av innergården kan innehålla flera olika saker. Allt från...

Vilka olika taktyper är vanligast i Sverige?

Tak är mer än bara ett skydd mot väder och vind. De utgör en del av husets arkitektur och estetik. Med många olika taktyper att välja mellan kan beslutet om vilket tak som är bäst för ett nytt hus kännas överväldigande. Här nedanför idag kommer vi därför att ta en...

Fördelar och nackdelar med solceller

Oavsett om du planerar att skaffa solceller Dalarna eller någon annanstans i Sverige finns det flera fördelar och nackdelar med att investera i denna form av förnybar energi. Solenergi anses vara en av de mest hållbara energikällorna, vilket gör den till ett...