Vad är skillnaden mellan BankID och Freja eID?

BankID och Freja eID är de två absolut största e-legitimationerna i Sverige, med ett totalt användarantal som överstiger 9 miljoner. Dessa digitala tjänster gör det möjligt för användarna att legitimera sig och signera handlingar digitalt på ett säkert sätt. Trots att båda tjänsterna tjänar samma grundläggande syfte så finns det vissa skillnader i deras utformning, tillgänglighet och användningsområden.

I denna artikel kommer vi att utforska dessa skillnader, inklusive hur varje system fungerar, vilka typer av organisationer som använder dem, och vilka säkerhetsmekanismer som är på plats för att skydda användarnas information.

Det finns stora likheter

Både Freja eID och BankID har etablerat sig som tillförlitliga e-legitimationer i Sverige, med förmågan att uppfylla de strikta säkerhetskrav som ställs för användning inom offentliga tjänster och vid betaltransaktioner. Denna grundläggande likhet i syfte och funktion speglas i deras utbredda användning för att identifiera individer vid tillgång till olika e-tjänster samt för att genomföra elektroniska underskrifter, vilket är en kärnkomponent i digitala transaktioner idag.

Dessutom är både Freja eID och BankID mobila e-legitimationer, vilket innebär att användarna kan ha tillgång till sina identiteter och kunna legitimera sig från sina smartphones eller surfplattor. Denna mobilitet förstärker deras bekvämlighet och tillgänglighet, vilket är avgörande för dagens digitala samhälle. Trots deras offentliga funktion och breda acceptans är både Freja eID och BankID resultatet av privata initiativ. De ägs och drivs av privata företag, vilket skiljer dem från statliga e-legitimationssystem.

BankID används av betydligt fler personer och företag

BankID är den solklara vinnaren när det gäller antalet användare och anslutna e-tjänster i Sverige. Det har helt enkelt uppnått en så pass omfattande spridning och acceptans, där en betydligt större del av befolkningen väljer BankID som sin föredragna e-legitimation jämfört med Freja eID. Freja eID börjar visserligen vinna mark och får gradvis ökad spridning bland användare, men den har fortfarande en lång väg att gå för att matcha den omfattande användarbas som BankID har etablerat.

När det gäller integration med e-tjänster, bibehåller BankID även sin dominans. En stor mängd tjänster – allt från offentliga myndigheters webbplatser till privata företags onlinetjänster – stöder och förlitar sig på BankID för användaridentifiering och autentisering. Detta har lett till att BankID har blivit en standard i den digitala vardagen för både privatpersoner och företag i Sverige.

BankID används också i allt större utsträckning när det kommer till spel på online casino där man både kan skapa konto och genomföra insättningar och uttag med hjälp av denna e-legitimation. För mer info om casino online med BankID kan du klicka dig vidare på länken eller ta del av andra källor som skriver om detta ämne.

Freja eID finns bara som mobil e-legitimation

Freja eID skiljer sig från BankID genom att det endast finns som en mobil e-legitimation. Det innebär att användare måste ha en smartphone eller surfplatta för att kunna använda Freja eID för digital identifiering och autentisering.

Å andra sidan erbjuder BankID en mer mångsidig tillgång till sina tjänster. Utöver den mobila e-legitimationen, som är mycket populär och brett använd, ger BankID även möjligheten att använda e-legitimation genom kort och kortläsare som ansluts till en dator.

Behöver man båda e-legitimationerna?

Om man står inför valet av e-legitimation och endast vill skaffa en så är det rekommenderat att välja BankID. Detta på grund av dess breda acceptans och användning i både offentliga och privata sektorn, vilket gör det till det bästa valet för den som vill ha tillgång till en stor mängd tjänster med en enda e-legitimation.

Dock, för att säkerställa den bredaste möjliga tillgängligheten till olika online-tjänster, är det bäst att skaffa båda e-legitimationerna om det är möjligt. Detta beror på att vissa tjänster uteslutande stödjer Freja eID, medan andra förlitar sig enbart på BankID. Att ha båda e-legitimationerna innebär att man kan ta del av ett bredare utbud av tjänster och därmed inte begränsas av de specifika krav som olika tjänsteleverantörer kan ha.

Andra artiklar

Vad påverkar elpriset?

Energimarknaden är en komplex värld där flera faktorer samverkar för att forma det pris vi konsumenter betalar för elen. Nord Pool, den nordiska elbörsen, spelar en central roll i denna process som handelsplats för elproducenter och elhandelsföretag. Priserna på Nord...

Så väljer du rätt fönster vid fönsterrenovering

Valet av rätt fönster vid en fönsterrenovering är avgörande för såväl hemmets utseende som dess energieffektivitet. I en värld där alternativen är många och de tekniska specifikationerna kan kännas överväldigande är det viktigt att grundligt förstå sina behov och de...

Så såg svenskarnas internetvanor ut 2023

Hur såg svenskarnas internetvanor ut 2023? Ja, nästan alla i Sverige använder internet och under 2023 har andelen som inte använder internet enligt Internetstiftelsen minskat med 1,2 procentenheter, vilket visar på en fortsatt digitalisering i samhället. Det är nu...