Hur ansöker man om bygglov?

När du har bestämt dig för att bygga något nytt, oavsett om det är en uteplats, en tillbyggnad eller kanske ett helt nytt hus, är det dags att ansöka om bygglov.

Processen startar genom att du skickar in din ansökan till Byggnadsnämnden i kommunen där du bor. Men att söka bygglov är mer än att bara fylla i ett formulär och vänta på svar. Vad innehåller den mer detaljerade bilden av att söka och få ett bygglov? Ja, denna fråga ska vi besvara här nedanför idag!

Steg 1 – Kontakta den lokala Byggnadsnämnden

Det allra första steget i processen för att ansöka om bygglov är att ta kontakt med Byggnadsnämnden. Du gör detta via kommunen där du bor.

Syftet med denna initiala kontakt är att kontrollera om ditt planerade byggprojekt faktiskt kräver bygglov. Det är inte alla typer av byggnationer eller förändringar som nödvändigtvis behöver ett bygglov.

Steg 2 – Skicka in en ansökan med rätt underlag

Om du får besked om att bygglov krävs för ditt planerade projekt, är nästa steg att förbereda och skicka in en formell ansökan. Denna ansökan måste vara skriftlig och inkludera allt nödvändigt underlag för att Byggnadsnämnden ska kunna fatta ett beslut. Detta kan inkludera ritningar, beskrivningar av byggmaterial och andra relevanta tekniska detaljer.

Känner du att denna process känns komplex eller tidskrävande kan du anlita en bygglovskonsult. Dessa experter har erfarenhet av att ta fram och förbereda det underlag som krävs, och kan därmed öka dina chanser att få ditt bygglov beviljat. För att få ett exempel på vad det kan kosta kan du exempelvis klicka dig in på bygglovskonsulter.com för att ta reda på deras pris bygglovsritningar och vad de kan erbjuda för typ av tjänster.

Steg 3 – Byggnadsnämnden granskar din ansökan

När din ansökan är inskickad inleds granskningsprocessen hos Byggnadsnämnden. Så snart som möjligt kommer de att göra en första genomgång av det inskickade materialet. Syftet är att kontrollera att alla nödvändiga underlag finns med för att de ska kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan. Om något skulle saknas i det inskickade materialet kommer de att be om komplettering.

Om du har anlitat en bygglovskonsult för att hjälpa dig med ansökan är risken minimal att något viktigt underlag saknas. Konsulten ser till att allt som krävs för en komplett och korrekt ansökan finns med från början, vilket minimerar risken för förseningar och komplikationer i granskningsprocessen.

Steg 4 – Du får ett mottagningsbevis

När Byggnadsnämnden anser att din ansökan är komplett och redo för en mer detaljerad granskning, kommer de att skicka ut ett mottagningsbevis till dig.

I detta bevis specificeras det hur lång tid som det max får ta innan ett beslut kommer att fattas kring ditt bygglov. Mottagningsbeviset fungerar som en bekräftelse på att ansökningsprocessen är i gång och att ditt ärende nu är under aktiv behandling.

Steg 5 – Din ansökan prövas och bedöms

Efter att ha mottagit ditt mottagningsbevis går processen vidare med att Byggnadsnämnden börjar pröva och bedöma din ansökan mer i detalj. Det är en flerstegsgranskning där flera aspekter tas i beaktning. Bland annat kommer de att se över om det finns en specifik detaljplan för området du bor i, och i så fall om ditt byggprojekt överensstämmer med denna. De kommer också att utvärdera om din bostad ligger inom ett område med kulturhistoriska värden, samt bedöma byggprojektets omfattning, färgsättning och materialval.

Normalt tar det maximalt 10 veckor att få ett beslut. Dock finns det undantag där Byggnadsnämnden kan behöva mer tid för prövning. I dessa sällsynta fall kan det ta upp till 20 veckor innan ett beslut fattas. Om så är fallet kommer du att informeras om detta, så att du är medveten om den förlängda tidsramen.

Steg 6 – Du får ett beslut kring din bygglovsansökan

Så fort Byggnadsnämnden fattat ett beslut om din bygglovsansökan kommer du att underrättas om detta, och även dina grannar kommer att informeras. Detta ger dem möjlighet att överklaga beslutet om de har invändningar. Om ingen överklagar inom tre veckor från att beslutet har meddelats, kommer bygglovet att bli slutgiltigt och därmed klubbas igenom.

När bygglovet är beviljat och klubbats igenom gäller det i två år från beslutsdatumet. Om byggprojektet påbörjas inom denna tid gäller bygglovet i upp till fem år. Om bygget inte är slutfört inom den tilldelade tiden, kommer du att behöva söka om bygglov igen för att kunna fortsätta med ditt byggprojekt.

Steg 7 – Det hålls ett tekniskt samråd

Efter att bygglovet har blivit beviljat och klubbats igenom brukar kommunen arrangera ett tekniskt samråd med dig.

Under detta möte går ni igenom alla handlingar och klargör hur projektet ska utföras. Samrådet ger både dig och kommunen en möjlighet att klargöra eventuella oklarheter, stämma av planerna och säkerställa att alla tekniska och byggnadsrelaterade aspekter är korrekt hanterade.

Steg 8 – Startbesked för att komma igång

Efter det tekniska samrådet och eventuella kompletteringar är det dags att få ett startbesked från Byggnadsnämnden.

Detta besked är det sista administrativa steget innan du faktiskt kan påbörja ditt byggprojekt. Startbeskedet bekräftar att alla formaliteter är avklarade och att du har grönt ljus för att sätta igång med bygget.

Andra artiklar

Tapetsering för nybörjare – bra tips & råd

Är du redo att förvandla dina väggar från tråkiga och enfärgade till spännande och personliga? Tapetsering kan vara nyckeln till just detta. Men för en nybörjare kan tanken på att välja rätt mönster, hantera tapetklister och matcha mönster vara en aning...

Är det möjligt att måla om huset året runt?

Många husägare undrar om det går att måla om sitt hus oavsett årstid. Svaret är ja, det går att måla om huset året runt, men det finns definitivt tider som är lämpligare än andra. Under de kallare månaderna, särskilt vintern, innebär låga temperaturer och hög...

Hur kan man börja investera i fastigheter?

Investeringar i fastigheter har länge varit en populär och beprövad väg till finansiell trygghet och förmögenhet. Fastigheter har under lång tid använts av världens rikaste personer för att bygga upp och behålla rikedom, och det är inte svårt att förstå varför -...

Vanliga tecken på att det är dags att byta takpannor

Funderar du på om det är dags att genomföra en takläggning Bromma eller var du nu bor för att byta ut dina gamla takpannor? Taket är trots allt en av de viktigaste delarna av ett hus, och det är därför viktigt att hålla det i gott skick. Det kan vara svårt att avgöra...