Hur ansöker man om bygglov?

När du har bestämt dig för att bygga något nytt, oavsett om det är en uteplats, en tillbyggnad eller kanske ett helt nytt hus, är det dags att ansöka om bygglov.

Processen startar genom att du skickar in din ansökan till Byggnadsnämnden i kommunen där du bor. Men att söka bygglov är mer än att bara fylla i ett formulär och vänta på svar. Vad innehåller den mer detaljerade bilden av att söka och få ett bygglov? Ja, denna fråga ska vi besvara här nedanför idag!

Steg 1 – Kontakta den lokala Byggnadsnämnden

Det allra första steget i processen för att ansöka om bygglov är att ta kontakt med Byggnadsnämnden. Du gör detta via kommunen där du bor.

Syftet med denna initiala kontakt är att kontrollera om ditt planerade byggprojekt faktiskt kräver bygglov. Det är inte alla typer av byggnationer eller förändringar som nödvändigtvis behöver ett bygglov.

Steg 2 – Skicka in en ansökan med rätt underlag

Om du får besked om att bygglov krävs för ditt planerade projekt, är nästa steg att förbereda och skicka in en formell ansökan. Denna ansökan måste vara skriftlig och inkludera allt nödvändigt underlag för att Byggnadsnämnden ska kunna fatta ett beslut. Detta kan inkludera ritningar, beskrivningar av byggmaterial och andra relevanta tekniska detaljer.

Känner du att denna process känns komplex eller tidskrävande kan du anlita en bygglovskonsult. Dessa experter har erfarenhet av att ta fram och förbereda det underlag som krävs, och kan därmed öka dina chanser att få ditt bygglov beviljat. För att få ett exempel på vad det kan kosta kan du exempelvis klicka dig in på bygglovskonsulter.com för att ta reda på deras pris bygglovsritningar och vad de kan erbjuda för typ av tjänster.

Steg 3 – Byggnadsnämnden granskar din ansökan

När din ansökan är inskickad inleds granskningsprocessen hos Byggnadsnämnden. Så snart som möjligt kommer de att göra en första genomgång av det inskickade materialet. Syftet är att kontrollera att alla nödvändiga underlag finns med för att de ska kunna göra en korrekt bedömning av din ansökan. Om något skulle saknas i det inskickade materialet kommer de att be om komplettering.

Om du har anlitat en bygglovskonsult för att hjälpa dig med ansökan är risken minimal att något viktigt underlag saknas. Konsulten ser till att allt som krävs för en komplett och korrekt ansökan finns med från början, vilket minimerar risken för förseningar och komplikationer i granskningsprocessen.

Steg 4 – Du får ett mottagningsbevis

När Byggnadsnämnden anser att din ansökan är komplett och redo för en mer detaljerad granskning, kommer de att skicka ut ett mottagningsbevis till dig.

I detta bevis specificeras det hur lång tid som det max får ta innan ett beslut kommer att fattas kring ditt bygglov. Mottagningsbeviset fungerar som en bekräftelse på att ansökningsprocessen är i gång och att ditt ärende nu är under aktiv behandling.

Steg 5 – Din ansökan prövas och bedöms

Efter att ha mottagit ditt mottagningsbevis går processen vidare med att Byggnadsnämnden börjar pröva och bedöma din ansökan mer i detalj. Det är en flerstegsgranskning där flera aspekter tas i beaktning. Bland annat kommer de att se över om det finns en specifik detaljplan för området du bor i, och i så fall om ditt byggprojekt överensstämmer med denna. De kommer också att utvärdera om din bostad ligger inom ett område med kulturhistoriska värden, samt bedöma byggprojektets omfattning, färgsättning och materialval.

Normalt tar det maximalt 10 veckor att få ett beslut. Dock finns det undantag där Byggnadsnämnden kan behöva mer tid för prövning. I dessa sällsynta fall kan det ta upp till 20 veckor innan ett beslut fattas. Om så är fallet kommer du att informeras om detta, så att du är medveten om den förlängda tidsramen.

Steg 6 – Du får ett beslut kring din bygglovsansökan

Så fort Byggnadsnämnden fattat ett beslut om din bygglovsansökan kommer du att underrättas om detta, och även dina grannar kommer att informeras. Detta ger dem möjlighet att överklaga beslutet om de har invändningar. Om ingen överklagar inom tre veckor från att beslutet har meddelats, kommer bygglovet att bli slutgiltigt och därmed klubbas igenom.

När bygglovet är beviljat och klubbats igenom gäller det i två år från beslutsdatumet. Om byggprojektet påbörjas inom denna tid gäller bygglovet i upp till fem år. Om bygget inte är slutfört inom den tilldelade tiden, kommer du att behöva söka om bygglov igen för att kunna fortsätta med ditt byggprojekt.

Steg 7 – Det hålls ett tekniskt samråd

Efter att bygglovet har blivit beviljat och klubbats igenom brukar kommunen arrangera ett tekniskt samråd med dig.

Under detta möte går ni igenom alla handlingar och klargör hur projektet ska utföras. Samrådet ger både dig och kommunen en möjlighet att klargöra eventuella oklarheter, stämma av planerna och säkerställa att alla tekniska och byggnadsrelaterade aspekter är korrekt hanterade.

Steg 8 – Startbesked för att komma igång

Efter det tekniska samrådet och eventuella kompletteringar är det dags att få ett startbesked från Byggnadsnämnden.

Detta besked är det sista administrativa steget innan du faktiskt kan påbörja ditt byggprojekt. Startbeskedet bekräftar att alla formaliteter är avklarade och att du har grönt ljus för att sätta igång med bygget.

Andra artiklar

Vilka delar av huset är viktigast att underhålla?

Bostadsägande innebär mer än bara att ha ett ställe att bo på. Det är en investering som kräver regelbundet underhåll för att säkerställa att det inte bara ser bra ut, utan också förblir funktionellt och säkert på lång sikt. Men med så många delar och system som utgör...

De främsta fördelarna med att anlita en takläggare

Oavsett om du äger en bostadsfastighet eller ett kommersiell fastighet kommer det tillfällen då taket behöver repareras eller bytas ut. I dessa situationer kan det vara frestande att överväga att göra det själv för att spara pengar. Men det finns många fördelar med...

Dags att putsa om fasaden (tänk på detta)

Det är lika viktigt att ta hand om hemmets inre som att underhålla dess yttre. Fasaden, som är husets ansikte utåt, kan med tiden förlora sin lyster och charm på grund av väder och vind. Det kan det vara dags att putsa om fasaden. Att putsa om fasaden är ett stort...

Hur vet man om man är kär?

Kärlek är en av de mest kraftfulla känslorna vi kan uppleva som människor. Men hur vet man att man är kär? Det kan vara allt från fjärilar i magen och den konstanta tanken på den andra personen, till att plötsligt på ett behov av att vara nära den personen. Det finns...