Elsäkerhet – vad får man göra själv?

Elsäkerhet berör alla. Vissa åtgärder och installationer kräver särskild kunskap och certifiering, medan andra kan hanteras på egen hand, men hur vet man vad man får göra och vad man inte får?

Ja, i denna artikeln förklarar vilka elinstallationer du får utföra själv och vilka som bör överlåtas till behöriga för att garantera säkerheten.

Varför är elsäkerhet viktigt?

Elsäkerhet är avgörande för att skydda mot faror associerade med elektricitet. Säker hantering av el minskar risken för elolyckor som elbränder och stötar, vilka kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Det är även viktigt med elsäkerhet för att skydda din egendom. Felaktiga elinstallationer och bristfälligt underhåll kan orsaka skador på apparater och ledningar vilket i sin tur kan leda till kostsamma reparationer eller behov av att ersätta skadad utrustning.

Dessutom är det viktigt att upprätthålla elsäkerheten för att följa lagar och regler som finns för att skydda både individer och samhället i stort.

Detta får du göra själv

När det gäller elinstallationer i hemmet finns det vissa saker du kan utföra själv utan att behöva anlita hjälp. Det är dock avgörande att du känner till hur dessa arbeten utförs och att du alltid säkerställer att arbetet kan kontrolleras på ett säkert sätt.

Innan vi börjar lista de olika sakerna här nedanför vill vi uppmana dig att även dubbelkolla och kontrollera det vi skriver i denna artikel. Vi kan inte garantera att all information är korrekt och i slutändan är det ditt egna ansvar som gäller.

Är man minsta lilla osäker kring el-arbeten, sin egen förmåga och vad som faktiskt gäller bör man läsa på mer och anlita en kunnig aktör som kan utföra arbetet (på ett säker sätt) istället.

Montera skarvsladdar

Du kan montera skarvsladdar och sladdströmbrytare själv. Kontrollera att all utrustning du använder är hel och fungerar korrekt för att undvika risker.

Byta trasig proppsäkring

Byte av proppsäkring eller återställa en automatsäkring för att snabbt kunna få tillbaka strömmen och säkerställa att ditt elsystem fungerar korrekt får du göra på egen hand.

Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar

Om en sladd har gått sönder är det möjligt att själv byta ut eller reparera delar av den. Detta kräver dock att du vet hur man hanterar elverktyg och förstår hur elektriska anslutningar fungerar.

Byta befintliga strömbrytare och vägguttag

Du får byta ut en befintlig strömbrytare eller ett vägguttag så länge de inte överstiger 16 A och är placerade i en egen kapsling eller dosa. Det är viktigt att du stänger av huvudströmmen innan du påbörjar detta arbete för att säkerställa att ingen ström går genom installationen.

Detta får du inte göra själv

Det är också viktigt att vara medveten om vilka elarbeten som kräver en behörig och auktoriserad elinstallatör.

Utförande av dessa arbeten på egen hand kan vara både olagligt och farligt. Här följer några exempel på arbeten som du bör överlåta till behörig elektriker (t.ex en elektriker Handen eller i någon annan del av landet).

Förändringar i fasta installationer

Alla förändringar i de fasta installationerna i ditt hem, såsom att dra nya kablar genom väggar eller att installera nya eluttag måste göras av en behörig elektriker. Dessa arbeten kräver kunskap om gällande säkerhetskrav och tekniska specifikationer.

Installation av golvvärme och värmekabel

Installation av elektrisk golvvärme och värmekablar är komplexa projekt som kräver noggrann planering och installation enligt gällande normer. Felaktig installation kan leda till överhettning och i värsta fall brand. Därför är det viktigt att detta arbete utförs av en behörig elektriker.

Byte av ojordat vägguttag mot jordat

Att byta ut ett ojordat vägguttag till ett jordat uttag är inte bara en fråga om att byta själva uttaget. Det involverar även säkerställande av korrekt jordförbindelse, vilket är avgörande för din säkerhet. Detta arbete bör endast utföras av en kvalificerad elektriker.

Förläggning av kabel i mark

Att lägga kabel i marken innebär inte bara att gräva en grop. Det kräver kunskap om hur kablar ska skyddas från yttre påverkan och hur de ska placeras för att undvika framtida skador. En certifierad elektriker vet hur detta ska göras på ett säkert sätt och enligt gällande regelverk.

Andra artiklar

Tapetsering för nybörjare – bra tips & råd

Är du redo att förvandla dina väggar från tråkiga och enfärgade till spännande och personliga? Tapetsering kan vara nyckeln till just detta. Men för en nybörjare kan tanken på att välja rätt mönster, hantera tapetklister och matcha mönster vara en aning...

Är det möjligt att måla om huset året runt?

Många husägare undrar om det går att måla om sitt hus oavsett årstid. Svaret är ja, det går att måla om huset året runt, men det finns definitivt tider som är lämpligare än andra. Under de kallare månaderna, särskilt vintern, innebär låga temperaturer och hög...

Hur kan man börja investera i fastigheter?

Investeringar i fastigheter har länge varit en populär och beprövad väg till finansiell trygghet och förmögenhet. Fastigheter har under lång tid använts av världens rikaste personer för att bygga upp och behålla rikedom, och det är inte svårt att förstå varför -...

Vanliga tecken på att det är dags att byta takpannor

Funderar du på om det är dags att genomföra en takläggning Bromma eller var du nu bor för att byta ut dina gamla takpannor? Taket är trots allt en av de viktigaste delarna av ett hus, och det är därför viktigt att hålla det i gott skick. Det kan vara svårt att avgöra...